Nyheter

Till dig som skall bo på skolans internat läsåret 14/15.

Inflyttning kommer att ske lördag 16/8 och söndag 17/8 mellan 13.00-17.00

Under vecka 32 kontaktar vi dig vilket rum du blivit tilldelad.


Log

Log

Log

Log


Log